โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักชลประทานที่ 12
282 หมู่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี