หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพ รายละเอียด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 ติดตามงานถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา โครงกา..
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 ลงพื้นที่เพื่อดูงานถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราและการทดสอบถนนคันคลองชลป..

2018-12-04
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ประชุมหารือการกำจัดสาหร่ายชั้นต่ำพื้นที่อ่างเก..
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มาเทียน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเ..

2018-11-13
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำทับเสลาพร้อมทั้งรับฟังสถ..
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ น..

2018-11-09
ผู้อำนวยการสำนักงานที่ 12 ร่วมประชุมเตรียมรับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนทับเส..
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสมหมาย ม่วงใหม ผู้..

2018-11-07
“รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดถนนปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพารา ในโครงการส่งเสริมการใช้..
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่เปิดถนนปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพารา ถนนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวาฝายทับเสลา โดยมี นายสุรชาติ มา..

2018-10-24
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดอุทัยธานี..
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา มอบหมายให้นายกฤษฎา ข้องพูน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท..

2018-06-25
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ร่วมงานทำบุญประจำปีนมัสการพระพุทธสิริสัตตราช (..
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 พร้อมด้วย นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 หัวหน้าฝ..

2018-06-25
ประเพณีสงกรานต์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา..
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาจัดประเพณีสงกรานต์ โดยมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ผคบ...

2018-05-08
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2561..
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายจักรพงษ..

2018-04-24
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 2/2561..
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายจักรพงษ์..

2018-04-24
ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน..
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับสลา ร่วมประชุมผ่าน Video Conference เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยังยืนของสำนัก/กอ..

2018-04-02
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้าง..
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาทับเสลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน แ..

2017-08-09
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์..
ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา..

2016-04-26
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี..
นายสมนึก เตียวหุน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา และนายสำรวย ภูษิต จนท.โครงการชป.อุทัยธานี เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอ..

2016-04-21
ประชุมคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา (JMC) ..
นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา (JMC) เพื่อหาแนวทางในการบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสล..

2016-01-20
โครงการคืนความสุขให้ประชาชน..
นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ร่วมให้ข้อมูลตามนโยบายการนำที่ดินแปลงวางมาจัดให้ผู้ยากไร่ที่ดินทำกิน โครงการคืนความสุขให้ประชาชน ภายใ..

2015-12-23
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา..
นายปิยะบุตร พรเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ตำบลทุ..

2015-10-14
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน..
นายสมนึก เตียวหุน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายกฤษฎา ข้องพูน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชก..

2015-08-14
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘..
นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕..

2015-08-14
การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกร ในเขตโครงการประเภทสู..
นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ,นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ และเจ้า..

2015-08-04
ทอดผ้าป่าสามัคคี ..
นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเสนา – สนะสงฆ์ ทอด ณ ที่พักสงฆ์เขาอริโยทัยวนาราม ต.ร..

2015-08-04
โครงการพบปะสนทนาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวอุทัยธานี ..
นายสมนึก เตียวหุน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายกฤษฏา ข้องพูน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ..

2015-08-04
บ่วงสรวงและแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั่งไฟ..
การจัดงานบุญบั้งไฟครั้งนี้จึงเป็นการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานบุญบั้งไฟของชาวอีสานพลัดถิ่นซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุทัยธานี และ องค์บริหาร..

2015-06-19
ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘..
สภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตามหลักอริยสัจ ๔ ในการผลักดั..

2015-06-18
งานประจำปี นมัสการพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) 2558..
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ได้จัดงานประจำปี นมัสการพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยมี นายฎรงศ์กร สมตน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน..

2015-06-11
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการและดูงาน..
นาย ธเนศ บุญสุข หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพียว-เสาไห้ สำนักงานชลประทานที่ 10 นำคณะผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกร เข้าดูงานที่โครงการส่งน..

2015-05-15
ประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2558..
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทย..

2015-04-24
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แผนที่แปลงนาและบัตรประจำตัวผู้ใช้น้ำชลประทาน ..
นายฎรงศ์กร สมตน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แผนที่แปลงนาและบัตรประจำตัวผู้ใช้น้ำชลประทาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558..

2015-04-21
ประชุมเรื่อง งานประเพณีบุญบั้งไฟ พร้อมแถลงข่าว ..
การจัดงานบุญบั้งไฟครั้งนี้จึงเป็นการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานบุญบั้งไฟของชาวอีสานพลัดถิ่นซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุทัยธานี และ องค์บริหารส่วน..

2013-06-21
งานทำบุญพระสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)..
ผู้ที่มาร่วมงานทำบุญพระสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) อิ่มบุญกันท่วนหน้า..

2013-06-20
06 มิ.ย. 56 ประชุมสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา..
ประชุมการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2556..

2013-06-06
04 มิ.ย.56 ประชุมเร่งรัดงบประมาณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา..
เรื่องเร่งรัดงบประมาณโครงการฯทับเสลา..

2013-06-04
ผอ.คบ.ลงพื้นที่ ..
ลงพื้นที่ในแต่ละจุดงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา..

2013-06-04
ประชุมคณะรัฐมนตรี..
จังหวัดอุทัยธานีได้พิจจารณาคัดเลือกสถานที่ให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อพบปะประชาชน และติดตามงานการบริหารจัดการน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัย..

2013-05-02
ประเพณีวันสงกรานต์ ..
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 บรรยากาศภายในงานครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ..

2013-05-02
บ้านพักสวัสดิการ..
บ้านพักสวัสดิการฯ (แอร์) 800-1000 บาท
บ้านพักสวัสดิการฯ 8 เหลี่ยม 1,800 บาท
อาคารรับรองศาลาแดง (อาคาร,ลานเอนกประสงค์) 1,000 บาท
..

2013-04-10