หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ประชุมหารือการกำจัดสาหร่าย.. 2018-11-13
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มาเทียน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ประชุมร่วมกับนางอำพร คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว หัวหน้าฝ่ายเคมี และนางสาวอุไร เพ่งพิศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อหารือการกำจัดสาหร่ายชั้นต่ำและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี