หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 ติดตามงานถนนดินซีเม.. 2018-12-04
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 ลงพื้นที่เพื่อดูงานถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราและการทดสอบถนนคันคลองชลประทาน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เพื่อชี้แจงโครงการทำถนนที่ดินซีเมนต์ยางพารา โดยมีนายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา นายปิยะบุตร พรเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีร่วมต้อนรับ ณ คันคลองชลประทาน (คลองสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายทับเสลา) ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรังชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี