หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรว.. 2019-05-21
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา มอบหมายให้นายชัยยุทธ นันทวรพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต18 (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจติดตามโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ศาลาการเรียนรู้ ช.1 พื้นที่ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในครั้งนี้