หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ประชุมหารือการขอใช้สถานที่.. 2019-05-24
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับนายไกรสร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เพื่อพิจารณาแนวทางในการขอใช้สถานที่ลานอเนกประสงค์เพื่อจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี