หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
ที่ตั้งโครงการที่ตั้งโครงการ
หมู่ที่ 6 บ้านระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 ลุ่มน้ำสะแกกรัง โครงการขนาดใหญ่ สำนักชลประทานที่ 12

ลักษณะโครงการประกอบด้วย
อ่างเก็บน้ำทับเสลา ตั้งอยู่ที่บ้านระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นต้นน้ำของห้วยทับเสลา มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนขึ้นไปประมาณ 534 ตารางกิโลเมตร ปริมาณฝนตกประจำปีในเขตพื้นที่รับน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,486 มม.